Thường trú dân – Permanent Residency

Hiện có hơn 60 chương trình định cư có thể giúp bạn có cơ hội trở thành công dân Canada.

Để trở thành thường trú dân Canada bạn có thể nộp đơn đăng ký vào các chương trình định cư liên bang hoặc chương trình định cư tỉnh bang. Hiện có hơn 60 chương trình định cư có thể giúp bạn có cơ hội trở thành công dân của đất nước này. Chương trình định cư Canada phù hợp với bạn và gia đình còn phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu, năng lực và tình hình cụ thể của bạn. Chính vì vậy, con đường để chinh phục tấm thẻ PR (thường trú dân) Canada của mỗi người đều khác biệt.

Đội ngũ tư vấn và luật sư chuyên nghiệp của VNCANADA sẽ luôn sẵn lòng giúp bạn xác định đúng mong muốn của mình để hoàn thành giấc mơ định cư. Chúng tôi có năng lực giúp bạn hoàn thiện hồ sơ đăng ký để bạn và gia đình có cơ hội nhận được những phúc lợi khi trở thành thường trú dân Canada. Chúng tôi sẽ đánh giá, thẩm định hồ sơ của bạn và thông báo cho bạn biết sớm nếu bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn theo các chương trình sẵn có. Sau khi đánh giá, nếu bạn chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ tư vấn các bước để giúp bạn hoàn thiện hồ sơ xin PR.