NEW BRUNSWICK ĐƯA RA LỰA CHỌN ĐỊNH CƯ MỚI CHO CỬ NHÂN QUỐC TẾ

Diện PGES là một phương án định cư diện kinh tế theo Chương trình Đề cử Tỉnh Bang New Brunswick (NCPNP), dưới sự quản lý của Bộ Lao động, Đào tạo, Giáo dục sau Trung học. Mục đích của PGES là đề cử các cá nhân – những người có thể chứng minh khả năng xây dựng thành công về mặt kinh tế tại tỉnh bang.

Diện doanh nhân sau tốt nghiệp

New Brunswick đã mở một diện định cư mới – Diện Doanh nhân Sau tốt nghiệp (PGES) – đưa ra các cơ hội định cư và thiết lập doanh nghiệp cho doanh nhân quốc tế đã tốt nghiệp tại tỉnh bang này. Để đủ điều kiện tham gia, họ phải gây dựng hoặc sở hữu một doanh nghiệp tại New Brunswick và điều hành cơ sở này ít nhất 1 năm, khi đang có Giấy phép Lao động Sau tốt nghiệp (PGWP) hợp lệ. Các cử nhân phải có ý định sinh sống tại New Brunswick.

Diện PGES là một phương án định cư diện kinh tế theo Chương trình Đề cử Tỉnh Bang New Brunswick (NCPNP), dưới sự quản lý của Bộ Lao động, Đào tạo, Giáo dục sau Trung học. Mục đích của PGES là đề cử các cá nhân – những người có thể chứng minh khả năng xây dựng thành công về mặt kinh tế tại tỉnh bang.

Diện PGES hoạt động dựa trên cơ sở Đơn Bày tỏ Nguyện vọng (EOI), nhờ đó mà tên của các cá nhân có thể được ghi danh vào nhóm ứng viên. Thông thường, những ứng viên đứng ở thứ hạng cao nhất sẽ được chọn từ danh sách và mời nộp đơn đăng ký đề cử tỉnh bang theo chương trình NCPNP. Những đề cử theo diện PGES thì không liên kết với hệ thống di trú express entry thuộc liên bang.

Điều kiện yêu cầu

Các cử nhân phải:

Quy trình diện PGES

 • Trong độ tuổi từ 22 – 40 tuổi;
 • Đạt Tiếng Anh hoặc Pháp ở mức CLB 7 (4 kỹ năng);
 • Hoàn thành văn bằng hoặc chứng chỉ sau trung học chính quy ít nhất 2 năm (15h lên lớp mỗi tuần) từ một đại học được công nhận hoặc cao đẳng cộng đồng;
 • Đã và đang cư ngụ tại New Brunswick trong thời gian học (ngoại trừ chương trình học từ xa hoặc các chương trình học thuật ngắn hạn);
 • Đã và đang sở hữu và điều hành doanh nghiệp tại New Brunswick ít nhất 1 năm tròn (sở hữu 100% vốn kinh doanh);
 • giấy phép lao động sau tốt nghiệp hợp lệ; và
 • Chứng minh ý định và khả năng sinh sống tại New Brunswick.

Đơn EOI cho diện PGES được đánh giá dựa trên những yếu tố sau: độ tuổi, ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, yếu tố thích nghi, và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp đến tỉnh bang New Brunswick. Để đủ điều kiện tham gia, các ứng viên phải có số điểm tối thiểu là 65/100 trong hệ thống xếp hạng PGES.

Điểm EOI

Ứng viên có thể nhận được tối đa 10 điểm cho độ tuổi. Bảng biểu dưới đây thể hiện cho việc phân bổ:

Độ tuổi Điểm tối đa
Dưới 21 tuổi 0
22-34 10
35-40 5
Trên 41 tuổi 0

Ngôn ngữ

Các ứng viên có thể đạt được tối đa 35 điểm cho trình độ ngoại ngữ, trong đó tối đa 28 điểm cho ngôn ngữ chính. Trình độ ngôn ngữ tối thiểu là tiếng Anh hoặc Pháp mức CLB 7 (4 kỹ năng). Kết quả kiểm tra phải còn hiệu lực trong vòng 18 tháng trở lại kể từ ngày cấp số thứ tự đơn đăng ký.

Dưới đây là danh sách những trung tâm kiểm tra trình độ ngôn ngữ được chấp thuận theo PGES:

 • The International English Language Testing System General (IELTS)
 • The Canadian English Language Proficiency Index Program General (CELPIP-General)
 • Test d’Evaluation de Français

Trình độ học vấn

Các ứng viên có thể đạt được tối đa 25 điểm cho trình độ học vấn. Yêu cầu cơ bản là hoàn tất văn bằng hoặc chứng chỉ sau trung học chính quy của New Brunswick ít nhất 2 năm từ một trường cao đẳng cộng đồng hoặc trường đại học được công nhận tại New Brunswick. Điểm mấu chốt là đã hoặc đang sinh sống tại tỉnh bang này trong suốt thời gian học. Các ứng viên có thể thêm vào những chứng nhận giáo dục nước ngoài khi nộp với EOI; tuy nhiên, yêu cầu phải có bảng Đánh giá tiêu chuẩn giáo dục (ECA – Educational Credential Assessment) từ một văn phòng chỉ định.

Kinh nghiệm làm việc

Một ứng viên hợp lệ có thể nhận tối đa 10 điểm cho kinh nghiệm làm việc trước đây. Số năm được tính không bao gồm năm đầu hoạt động kinh doanh tại New Brunswick.

Kinh nghiệm làm việc theo năm Điểm
Từ 6 năm trở lên trong 10 năm qua lao động theo NOC O, A hoặc B 10
1 – 5 năm trong 10 năm qua theo NOC O, A or B 5

Lợi ích Kinh tế của Doanh nghiệp

Các ứng viên thích hợp có thể nhận tối đa 10 điểm cho lợi ích kinh tế của doanh nhân tại New Brunswick.

Lợi ích cho nền kinh tế Điểm
Cơ sở kinh doanh đặt ngoài các thành phố Fredericton, Moncton, Saint John. 5
Công việc kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp 5
Công việc kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên (được bộ ngành xác định) 5

Khả năng thích nghi

Các ứng viên được cho là hợp lệ có thể nhận được tối đa 10 điểm cho khả năng thích nghi dựa trên những yếu tố sau:

 1. Vợ/chồng hợp pháp có công việc toàn thời gian lâu dài tại New Brunswick (5 điểm).
 2. Vợ/chồng hợp pháp đã hoàn tất ít nhất 2 năm học chính quy tại New Brunswick. Chương trình học cần là chương trình học tối thiểu 2 năm tại một trường sau trung học tại tỉnh bang này (5 điểm).
 3. Vợ/chồng hợp pháp có Tiếng Anh hoặc Pháp với số điểm CLB tối thiểu là 5 ở 4 kỹ năng (5 điểm).
 4. Ứng viên hoặc vợ/chồng hợp pháp có họ hàng thân thuộc là công dân hoặc thường trú dân Canada, hiện đã và đang sinh sống tại New Brunswick ít nhất 1 năm tại thời điểm đăng ký (lên đến 10 điểm).
 5. Ứng viên có những kỹ năng công việc bổ sung khác chứng minh qua việc đào tạo hoặc kinh nghiệm và được chứng nhận bởi một chứng chỉ sau trung học (ví dụ chứng chỉ, văn bằng…) (5 điểm).

Tiêu chí cho doanh nghiệp

Các cử nhân doanh nhân mong muốn nộp đơn đăng ký PGES cần phải đảm bảo rằng doanh nghiệp của họ đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Doanh nghiệp phải được thành lập theo một mục tiêu nghề nghiệp và không phải cho mục đích định cư.
 • Ứng viên phải có 100% quyền sở hữu doanh nghiệp.
 • Ứng viên phải tham gia hoạt động quản trị và điều hành doanh nghiệp hằng ngày tại trụ sở ở New Brunswick.
 • Ứng viên phải nhận lương bổng theo dạng tiền lương từ doanh nghiệp, phải đáp ứng Ngưỡng Thu nhập Thấp nhất (Low Income Cut-off) theo Sở thống kê Canada (Statistic Canada).
 • v.v…

Thủ tục sau khi nhận thư mời Nộp đơn (ITA)

Khi một cử nhân doanh nhân đã nộp EOI, nó vẫn tiếp tục có hiệu lực tối đa 1 năm trong nhóm đăng ký. Số ITA được cấp trong mỗi đợt rút thăm sẽ dựa trên việc phân bổ đề cử tỉnh bang thường niên cho chương trình NBPNP. Theo Giám đốc Truyền thông tại văn phòng NBPNP, khoảng 300 đơn đề cử NBPNP được cấp hằng năm theo các hạng mục kinh doanh của chương trình, trong đó có PGES.

Khi ITA được cấp theo PGES, đương đơn có 90 ngày để hoàn tất và nộp đơn đăng ký. Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, đương đơn sẽ dự phỏng vấn theo thông báo với cán bộ di trú NBPNP. Nếu buổi phỏng vấn thành công, đương đơn sẽ nhận được sự đề cử, và trở thành ứng viên thích hợp để nộp đơn đăng ký thường trú ở cấp liên bang.

Diện PGES của New Brunswick là nơi thứ hai áp dụng trọng số khác tại vùng duyên hải, với Nova Scotia trở thành tỉnh bang đầu tiên cung cấp lựa chọn định cư diện kinh tế cho các cử nhân quốc tế thông qua Diện Cử nhân Doanh nhân Quốc tế. Những nỗ lực của những tỉnh bang duyên hải cho thấy rằng các tỉnh bang đang cố gắng thiết lập những hướng định cư mới cho các cử nhân quốc tế, những người đang quan tâm đến việc thường trú lâu dài tại Canada, điển hình là những ứng viên có những ý tưởng kinh doanh mạnh mẽ, trong khi tất cả đều giữ lại những tài năng sáng tạo trong thị trường lao động địa phương.

Nguồn: CANADA STUDY NEWS.

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: