EXPRESS ENTRY XÁC LẬP MỨC KỶ LỤC MỚI VÀO QUÝ 02 NĂM 2017

Trong trường hợp những tháng đầu năm nay, sự gia tăng lượng ITAs từ tháng 4 đến hết tháng 6 là yếu tố góp phần chủ yếu trong việc giảm ngưỡng điểm CRS. Ngưỡng điểm đã giảm xuống ở mức thấp 413 điểm vào ngày 31/05 đối với những ứng viên đủ tiêu chuẩn trong nhóm theo diện Lao động Tay nghề Liên bang (FSWC) hoặc diện Kinh nghiệm Làm việc Canada (CEC).

Mapple Leaf

Trong khi năm 2017 đã là một năm “bội thu” về mặt thống kê đối với hệ thống chọn lọc di trú Express Entry của Canada, không có quý nào từng chứng kiến một lượng lớn ứng viên được mời nộp đơn đăng ký thường trú như đợt quý 2 năm nay. Cùng với sự tăng trưởng kỷ lục này, quý 2 năm nay cũng cho thấy mức điểm CRS yêu cầu để một ứng viên nhận ITA tiến đến mức thấp kỷ lục mới.

Bên cạnh đó, kỳ xuân và đầu hạ là khoảng thời gian Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho các ứng viên được nhiều cơ hội mới trong Express Entry được hưởng điểm bổ sung. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cũng đã đề ra chiến lược đổi mới để thu hút một số ứng viên nhất định thông qua những đợt rút thăm theo chương trình cụ thể.

Tất cả các hoạt động này đều theo sau một quý đầu, trong thời điểm lượng ITA được cấp tăng nhanh, là yếu tố góp phần cho việc giảm ngưỡng điểm CRS cắt đi. Một quý đã định mức thành tích theo sau một quý khác, sẽ giúp các ứng viên có những lý do lạc quan hơn cho nửa cuối năm nay và cho năm tới.

Tháng 04, 05 và 06 – Thời kỳ bận rộn

Có đến 26,653 ITAs được cấp trong quý 2 năm nay; con số này đã vượt qua con số 24,632 ITAs trong quý đầu tiên, và hơn gấp đôi con số 13,202 ITA được cấp trong 3 tháng cuối năm 2016.

ITAs Issued per Quarter (2015-2017)

Trong quý 2 của năm 2015 và 2016, tương ứng có tổng cộng 5,821 và 6,077 ITAs được phát đi.

Number of ITAs Issued in Quarter 2 of 2015, 2016, 2017

Sức ảnh hưởng của ngưỡng CRS

Có đến 9 đợt rút thăm Express Entry được thực hiện trong quý 2 năm nay, và 4 đợt trong số đó đã xác định mức thấp kỷ lục mới cho điểm CRS tối thiểu được yêu cầu.

Trong trường hợp những tháng đầu năm nay, sự gia tăng lượng ITAs từ tháng 4 đến hết tháng 6 là yếu tố góp phần chủ yếu trong việc giảm ngưỡng điểm CRS. Ngưỡng điểm đã giảm xuống ở mức thấp 413 điểm vào ngày 31/05 đối với những ứng viên đủ tiêu chuẩn trong nhóm theo diện Lao động Tay nghề Liên bang (FSWC) hoặc diện Kinh nghiệm Làm việc Canada (CEC).

Chỉ vài ngày trước, vào ngày 26 tháng 05, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thực hiện 2 đợt rút thăm theo chương trình cụ thể từ trong nhóm. Bên được lợi nhiều nhất trong sự kiện này là các ứng viên trong danh sách theo diện Lao động Tay nghề Liên Bang (FSWC) – các ứng viên diện FSWC với mức điểm CRS thấp ở mức 199 đã được mời nộp đơn.

Đồ thị dưới đây cho thấy ngưỡng điểm CRS lên xuống qua các đợt rút thăm năm nay, với quý 2 hiển thị rõ nhất.

Minimum CRS scores in 2017 so far

Đối với những ứng viên với mức điểm thấp nhất

Rất nhiều ứng viên nằm trong danh sách với mức điểm CRS thấp hơn mức điểm tối thiểu được hiển thị ở đồ thị trên, tất cả đều đã có thể nâng điểm và nhận được ITAs. Trong giai đoạn năm 2016 cho thấy, khi hơn 55% các ứng viên nhận được ITA có mức điểm CRS cơ bản thấp hơn mức 450 (ngưỡng điểm thấp nhất được vẽ trong biểu đồ năm 2016). Điểm CRS cơ bản chỉ ra mức điểm của một ứng viên nhưng không có điểm bổ sung cho một đề cử tỉnh bang, một job offer, hay một chứng chỉ giáo dục sau trung học được Canada cấp.

Từ năm 2016, các ứng viên có anh/em ruột tại Canada hay có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp đã được giới thiệu về yếu tố điểm bổ sung mới. Với những yếu tố mới này, chúng ta sẽ có rất nhiều giải pháp để tăng điểm của một ứng viên có thể được mở rộng.

Yếu tố có giá trị duy nhất dựa theo hệ thống CRS đó là đề cử tỉnh bang, ở mức 600 điểm CRS; thế nên, một ứng viên với số điểm CRS là 200 sẽ trở thành ứng viên với số điểm 800 ngay khi các bạn nhận được đề cử tỉnh bang. Dựa vào việc đề cử này, một ứng viên sẽ nhận ITA trong lần rút thăm tới từ nhóm Express Entry.

Hầu hết các tỉnh bang thuộc Canada đều dành một phần chương trình đề cử tỉnh bang (PNPs) để lựa chọn các ứng viên trong danh sách Hệ thống Express Entry. Khi chúng ta tiến qua giữa năm 2017, thì các tỉnh bang đang đưa ra những chiến lược tiên phong mới để chào đón những ứng cử viên mới từ nhóm Express Entry.

Yêu tố về tỉnh bang

Vì nhờ Chính Quyền Liên Bang mà Hệ thống Express Entry đã trở thành nhân tố chính cho định cư kinh tế tại Canada, các chính quyền tỉnh bang đã đưa Diện đề cử tỉnh bang PNP liên kết Hệ thống Express Entry nâng cao trở thành nhân tố quan trọng cho mỗi tỉnh bang đó.

Ví dụ như, trong những ngày tháng gần đây, các tỉnh bang như Ontario, Nova Scotia, Saskatchewan, và B.C. thường xuyên hoạt động tích cực với các diện PNP nâng cao.

Tại Ontario, một phương pháp tiếp cận mới được đưa ra vào tuần cuối tháng 6, cho phép các cán cơ quan thuộc chương trình Đề cử định cư Ontario (OINP) tìm kiếm các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành IT trong nhóm Express Entry, bằng cách xem xét lựa chọn những ứng viên cho diện ưu tiên Nhân lực liên kết Express Entry OINP. Các ứng viên có kinh nghiệm ở một số ngành IT nhất định sẽ được chọn trước, kể cả khi các ứng viên này nhận được mức điểm ít hơn 400 theo hệ thống xếp hạng toàn diện CRS. Thông thường, Ontario chỉ mời các ứng viên có số điểm CRS trên 400. Chiến lược mới này có thể được lặp lại, cho cả các chuyên gia IT hay cả các ứng viên khác.

Tại Nova Scotia, diện Nhu cầu Nova Scotia: Express Entry sẽ mở lại vào ngày 05/07 để các ứng viên thuộc Express Entry nằm trong 1 trên 16 ngành nghề mục tiêu, bao gồm các ngành tài chính, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng, công nghệ thông tin, hàn lâm, công tác xã hội, và luật pháp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đã đóng chỉ trong vài giờ đồng hồ, điều đó cho thấy chương trình này có sự thu hút rất cao, nhưng cũng là yêu cầu cần thiết để các ứng viên chuẩn bị nộp hồ sơ ngay lập tức do không có thông báo trước về việc mở lại chương trình này. Không yêu cầu job offer nộp theo chương trình này.

Cũng như trường hợp của Nova Scotia, phân nhánh Lao động Tay nghề Quốc tế – Express Entry của tỉnh Saskatchewan cũng đang tìm kiếm những ứng viên ở một số ngành nghề nhất định, và không yêu cầu job offer để được nhận. Trong trường hợp của Saskatchewan, 17 ngành nghề được cân nhắc là đang có nhu cầu về nhân lực (quả thực, kỹ sư dân sụng nằm trong danh sách của cả tỉnh Saskatchewan và Nova Scotia). Kỳ tiếp nhận xử lý hồ sơ giữa tháng năm đối với chương trình Saskatchewan chỉ kéo dài hơn 1 tuần, thực sự kéo dài hơn những kỳ tiếp nhận hồ sơ trước. Phân nhánh này của chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã mở 3 lần trong năm nay, và có thể mở lại nữa.

BC cũng đã tham gia công cuộc thâu tóm ngày một tang của các tỉnh bang tìm kiếm các chuyên gia công nghệ/IT trong nhóm. Khởi động đợt rút thăm ngành công nghệ thông qua chương trình Đề cử Định cư Tỉnh bang BC (BC PNP), một chiến lược mới cho việc định cư tại BC, đã được thông báo sau 6 đợt rút thăm được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7. BC cũng tiếp tục mời gọi các lao động và các cử nhân tốt nghiệp ở những ngành không thuộc công nghệ.

Tương lai sẽ thế nào?

Lưu ý rằng ngưỡng điểm CRS cắt đi thấp kỷ lục hiện nay là 413 vừa đến trong đợt rút thăm ngày 31/05. Đợt rút thăm trên được thực hiện sau 4 tuần không mở sự kiện rút thăm, do IRCC đã áp dụng những yếu tố điểm bổ sung mới và do đó đã cập nhật cho nhóm. Trong nhiều trường hợp, đợt rút thăm diễn ra mỗi 2 tuần, hoặc ở mức độ thường xuyên hơn.

“Do khoảng thời gian tạm ngưng giữa các đợt rút thăm là 4 tuần, chúng tôi sẽ không thấy ngưỡng CRS thấp đến mức nào nếu thông lệ rút thăm 2-3 lần mỗi tháng này tiếp tục mở mà không tạm ngưng. Trong thời gian tạm ngưng thì các ứng viên mới đã tham gia vào nhóm Express Entry, một vài ứng viên được nâng điểm bởi những yếu tố mới, và rất nhiều ứng viên có thể đăng tải thông tin đề cử tỉnh bang của các bạn lên hồ sơ trực tuyến – tất cả điều đó đồng nghĩa là ngưỡng điểm sẽ tạm thời tăng lên trước khi bắt đầu đi xuống một lần nữa,” ngài David Cohen – Cố vấn pháp lý nhấn mạnh.

“Điều đó cũng rõ ràng; tuy nhiên, rằng ngày càng nhiều tỉnh bang gắn chặt với Express Entry theo những cách mới, và rằng quy mô rút thăm vẫn tiếp tục mở rộng. Hơn nữa, với mục tiêu nhập cư cao cho năm tới và phạm vi rộng lớn cho IRCC mời các ứng viên trong nửa năm sau 2017, có khả năng rằng các ứng viên đến từ nhiều quốc gia và đa dạng ngành nghề và bối cảnh khác nhau vẫn tiếp tục giúp ích cho đất nước.”

Nguồn: CICNews

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: